KOMMUNIKATION OCH REFLEKTION = UTVECKLING

Människor och relationer har en betydande roll i organisationer.

SKAPA DIN EGEN FRAMTID

Lyft fram det ni redan har

Alla företag har styrkor och förbättringsmöjligheter. Tillsammans ser vi hur ni kan arbeta för att lyfta upp det ni redan har och arbeta långsiktigt för att ta ert företag till nästa nivå.

Hållbarhet

Helhet

Vilja

Kompetens

HEJ!

Jag känner mig lika bekväm i mötet med individen som gruppen eller som föreläsare inför en stor publik. I rollen som processledare trivs jag bra i och att kunna reflektera samt göra bedömning till eventuell förändring.

Mina starka sidor är att se beteendet hos individen, gruppen eller organisationen i ett sammanhang. Tillsammans arbetar vi med kända välbeprövande metoder för att gå framåt.

“När jag ser företagsledare, organisationer eller medarbetare stanna upp och tänka på ett nytt sätt då påminns jag om varför jag gör detta.”

Lars Jonjack
Verksamhetsutvecklare och företagsledare

MED UPPDRAG ATT TÄNKA ANNORLUNDA