KOMMUNIKATION OCH REFLEKTION = UTVECKLING

Människor och relationer har en betydande roll i organisationer.

SKAPA DIN EGEN FRAMTID

Lyft fram det ni redan har

Alla företag har styrkor och förbättringsmöjligheter. Tillsammans ser vi hur ni kan arbeta för att lyfta upp det ni redan har och arbeta långsiktigt för att ta ert företag till nästa nivå.

Medarbetarsamtal

Personalhandledning

Ledarskapsutveckling

Konflikthantering

Den starkaste näringen i Sverige

Familjeföretag har en unika möjligheter att dela passionen för arbetet tillsammans med närstående. Detta för ibland med sig utmaningar vilket tär mer än nödvändigt.  

Reder ut rollkonflikter

Utvecklar verksamheten

Personalhandledning

Ledarskapsutbildning i relation till ägarskapet

Det är dags att ta steget fram nu

För några av oss går det enkelt, men det är långt ifrån alla som vågar ställa sig framför en grupp och göra en presentation. Vi fokuserar på att samla modet till att våga ta steget fram och verktygen för att hantera nervositeten när den kommer.

Lär dig att tala inför en person eller en hel publik

Arbeta med olika talartekniker

Bli trygg i dig själv på scenen

Vi tar det i din takt

Öka framgången för barnen hemifrån

Vi hör gång på gång hur bristen på kommunikation mellan skola, föreningar, barn och föärldrar tär på barn och ungdomars utveckling. Vi ville göra något åt det.

Kommunikation mellan föräldrar, skolan och barnen

Ökar prestationsförmågan för ungdomar och barn

Skapar tryggare hemmamiljöer

Ökar integration och minskar mobbing

HEJ!

Jag känner mig lika bekväm i mötet med individen som gruppen eller som föreläsare inför en stor publik. I rollen som processledare trivs jag bra i och att kunna reflektera samt göra bedömning till eventuell förändring.

Mina starka sidor är att se beteendet hos individen, gruppen eller organisationen i ett sammanhang. Tillsammans arbetar vi med kända välbeprövande metoder för att gå framåt.

“När jag ser företagsledare, skolungdomar, föräldrar eller medarbetare stanna upp och tänka på ett nytt sätt då påminns jag om varför jag gör detta.”

Lars Jonjack
Verksamhetsutvecklare och företagsledare

MED UPPDRAG ATT TÄNKA ANNORLUNDA

© 2018 Jonjack
Webb: ohbrand.se